header bw1023 v03

Darowizny i finansowanie

 

Koszty profesjonalnego montażu i modernizacji technicznej "Zeppelina" 144 przeznaczonego do Norymbergi wynoszą około 225.000 Euro. Płatności będą dokonywane w zależności od postępów w realizacji projektu. Obejmuje to kompletną budowę nadwozia i urządzeń elektrycznych. Celem jest wagon zdatny do jazdy.

Przegląd techniczny istniejących wózków wykazał, że uległy one nieodwracalnemu uszkodzeniu. Ramy wózków muszą być wymienione na nowe. Z tego powodu całkowite koszty wzrastają z 190.000 Euro do 225.000 Euro, a istniejący bufor ryzyka w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w obliczeniach został już wyczerpany. Niemniej darowizny i zobowiązania do darowizn od „Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg” już umożliwiły nam postawienie pierwszych kroków.

Nasze stowarzyszenie liczy na dalsze darowizny, a także wsparcie firm i fundacji, w celu dalszej realizacji projektu. Są one pilnie potrzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu projektu.

 

 

Fortschrittsgrafik

 


 

Nasz numer konta dla darowizn:

IBAN:   DE81 7605 0101 0001 0504 44
BIC:      SSKNDE77
Sparkasse Nürnberg

Przeznaczenie darowizny: "Zeppelinwagen 144".

 

Stowarzyszenie "Freunde der Nürnberg Fürther Straßenbahn e.V.", zgodnie z zaświadczeniem o zwolnieniu z podatku otrzymanym z dnia 06 czerwiec 2023 r. w Norymberdze przez Główny Urząd Skarbowy, numer podatkowy 241/108/50111, jest uznane za organizację non-profit, działającą na rzecz wspierania celów kulturowych. W związku z tym stowarzyszenie jest uprawnione do wystawiania pokwitowań za otrzymane darowizny na te cele, zgodnie z oficjalnie określonym formularzem.